Värdegrund- Våra värdeord genomsyrar allt vi gör

Livskvalitet_Premium_Tillsammans dape.jpg

Med ett uttalat mål, en tydlig och vision och tre starka värdeord säkerställer DAPE din livskvalitet.

Vi har kunskapen och erfarenhet – du har drömmar och behov. Tillsammans förverkligar vi dina drömmar. För att säkerställa detta vet vi hur viktigt det är att ha en öppen och transparent arbetsprocess gentemot dig som kund. Du känner till dina förutsättningarna bäst, och gemensamt kan vi med vår erfarenhet och kompetensen komma överens om vad som blir den bästa lösningen i ditt specifika fall. 

Vi har tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartners fått en stark och stabil relation där vi alla strävar åt samma mål. Och det är åt samma mål vi alla medarbetare från DAPE strävar. Det är mycket enklare att leverera ett högklassigt resultat om man arbetar som ett lag och trivs på jobbet. Tillsammans som värdeord hör lika mycket hemma här och våra medarbetares engagemang och kompetens spelar en avgörande roll för oss att kunna levererar förstklassig livskvalitet. Det är gemenskapen, drivet och kunskapen vi tillsammans besitter som leder till kvalitet för dig som kund. 

När man har visionen att tillsammans bygger vi förstklassig livskvalitet är premium onekligen ett centralt värdeord. Premium för oss finns i alla delar och yttrar sig i olika skepnader. Premium är sättet vi kommunicerar med kund, internt till våra medarbetare och till samarbetspartners. Premium är lika mycket vårt ansvar gentemot det anställdas säkerhet som ett aktivt miljötänk för minsta möjliga påverkan av vår planet. Premium är det du som kund kommer att märka av när du förstklassig livskvalitet har blivit förverkligat av oss från DAPE. Genom att låta värdeordet premium prägla den fullständiga arbetsprocessen lämnar vi ingenting åt slumpen.   

DAPES tredje och sista värdeord är livskvalitet. Livskvalitet är ett begrepp som är öppet för tolkning. Vi alla ser på det på olika sätt, och det som är livskvalitet för den ena hör inte ens hemma i den andres värld. Därför är det viktigt att vi får veta vad som är livskvalitet för dig. 

För oss handlar det om att skapa kvalitet för både dig och våra medarbetare. Givetvis är målet att det är just förstklassigt livskvalitet du känner vid slutresultatet, men för oss är resan dit också viktigt. Det ska vara kul och utvecklande på vägen. Vi vill se oss som ständigt men relativt osynligt närvarande –  bara ett telefonsamtal bort, alltid med rena byggplatser och strukturerade arbetsprocesser.  

Tillsammans, premium och livskvalitet är stommen för hela DAPES värdegrund. Det är med avstamp i dessa värdeord vi säkerställer att din idé blir till verklighet.