DAPE

Vi bygger med kunskap

IMG_7167

Företagsuppgifter

D. Å Projektledning & Entreprenad AB
Organisationsnummer: 556809-5565
Registreringsår: 2010
F-Skatt: Registrerad. (Bevis skickas på begäran)
Innehar ansvarsförsäkring.
(Kopia på försäkringsbrev skickas på begäran)

Historia

Daniel Åkerström, som har arbetat med projektledning inom bygg och swimmingpooler i både privat och offentlig miljö i 10 år, startade DAPE våren 2010.

Sedan dess har bolaget växt och har nu 11 anställda på heltid.

Tillsammans vill vi skapa ett seriöst byggföretag som värnar om att arbeta i nära samverkan med våra kunder och verka för ett energieffektivt byggande, resurseffektivt materialutnyttjande och hållbara produktval.

Vi som jobbar på Dape

Daniel Åkerström

Jag heter: Daniel Åkerström.
Jag jobbar som: VD och är även ansvarig för försäljningen.
Mig når du på: daniel@dape.se

Ove Åkerström

Jag heter: Ove Åkerström.
Jag jobbar som: Projektledare och är ansvarig för vår poolavdelning.
Mig når du på: ove@dape.se

Martin Åkerström

Jag heter: Martin Åkerström.
Jag jobbar som: Projektledare & Snickare och är tillsammans med Kjelle ansvarig för vår byggavdelning.
Mig når du på: martin@dape.se

Maria Söderlund

Jag heter: Maria Söderlund.
Jag jobbar som: Administratör och med Projektstöd.
Mig når du på: maria@dape.se

Ulf Strömsén

Jag heter: Ulf Strömsén.
Jag jobbar som: Snickare med projektansvar.
Mig når du på: ulf@dape.se

Mikael Rådström

Jag heter: Mikael Rådström.
Jag jobbar som: Snickare med projektansvar.
Mig når du på: radstrom@dape.se

bio-female

Jag heter: Linda Bröms Jones
Jag jobbar som: Försäljningsansvarig
Mig når du på: linda@dape.se

Ricky

Jag heter: Ricky Helland.
Jag jobbar som: Snickare med projektansvar.
Mig når du på: ricky@dape.se

IMG_0402

Jag heter: Per Stockselius.
Jag jobbar som: Snickare med projektansvar.
Mig når du på: per@dape.se

Kjell Åkerström

Jag heter: Kjell Åkerström.
Jag jobbar som: Projektledare & Snickare och är tillsammans med Martin ansvarig för vår byggavdelning.
Mig når du på: kjelle@dape.se

Jimmy Strömsén

Jag heter: Jimmy Strömsén.
Jag jobbar som: Snickare med projektansvar.
Mig når du på: jimmy@dape.se

blank-person

Jag heter: Joakim Wodsten.

Mig når du på: joakim@dape.se

Vi som jobbar tillsammans med DAPE

blank-person

Jag heter: Sebastian Klatka.
Jag jobbar som: Poolmontör och pooltekniker.
Mig når du på: info@dape.se

Kreditvärdighet

UC:s rating är en kvalitetsstämpel som garanterar att företaget har god överlevnadsförmåga och är kreditvärdigt.

UC Sigill och UC Certifikat baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag. UC Risk beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden.

DAPE AB bedöms enligt UC som Riskklass 3

Företaget bedöms vara kreditvärdigt.

96,94 – 99,26% sannolikhet till överlevnad.

ID 06

Alla anställda på DAPE AB har en ID 06 legitimation.

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

Läs mer om ID 06 här

Kompetens

DAPE AB innehar följande certifieringar och behörigheter inom företaget.

BAS-U

BAS-U ansvarar för att Arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i Arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider.

BAS-P

BAS-P upprättar en arbetsmiljöplan när så krävs.

Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför.

Medlemmar i SBB

En ny organisation – med historia.

Svenska Badbranschen har funnits sedan januari 2013 men våra medlemsorganisationers historia går långt tillbaka i tiden. Vi samlar samtliga intressenter inom branschen och driver frågor som ökar kunskapen inom bad, pool och spa.

Vår vision är att göra ett modernt badsverige möjligt. Vi ska vara en bransch som främjar och stödjer utveckling av både teknik och människor. Genom att stå kunden nära och förstå och förekomma behov, skapas mervärde.

Syftet är att öka kvaliteten och kompetensen, att representera våra intressenter och vara en aktiv partner för alla som är intresserade av badfrågor.

För mer information se http://www.svenskabadbranschen.se/

SBB-certifierade för leverans till den privata poolmarknaden

SBB cert

 Behöriga för våtrumsarbeten

Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.
Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

För mer information se http://www.bkr.se/vem-ar-behorig.aspx

Vår filosofi

Vi sätter högt värde på att vi:

  • Aldrig lovar mer än vad vi kan hålla
  • Alltid håller tidsplanen
  • Alltid arbetar utifrån ett kundperspektiv

Personalpolicy

Vi värnar extra om våra medarbetares hälsa, arbetsmiljö och individuella utveckling. Vi ser alltid till att våra medarbetare har rätt säkerhetsutrustnig när de utför ett jobb.

  • Vi är ärliga och visar varandra respekt.
  • Vi är lojala och hjälper varandra.
  • Vi accepterar ingen mobbning eller rasism.