Certifieringar och kompetenser

Kreditvärdighet

UC:s rating är en kvalitetsstämpel som garanterar att företaget har god överlevnadsförmåga och är kreditvärdigt.

UC Sigill och UC Certifikat baseras på kreditvärderingssystemet UC Risk Företag. UC Risk beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden.

DAPE AB bedöms enligt UC som Riskklass 3

Företaget bedöms vara kreditvärdigt.

96,94 – 99,26% sannolikhet till överlevnad.

ID 06

Alla anställda på DAPE AB har en ID 06 legitimation.

Syftet med ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning – är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

Läs mer om ID 06 här

Kompetens

DAPE AB innehar följande certifieringar och behörigheter inom företaget.

BAS-U

BAS-U ansvarar för att Arbetsmiljöplanen finns tillgänglig på byggarbetsplatsen och ska genomföra eller låta genomföra alla anpassningar i Arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider.

BAS-P

BAS-P upprättar en arbetsmiljöplan när så krävs.

Heta arbeten

Heta arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför.

Medlemmar i SBB

En ny organisation – med historia.

Svenska Badbranschen har funnits sedan januari 2013 men våra medlemsorganisationers historia går långt tillbaka i tiden. Vi samlar samtliga intressenter inom branschen och driver frågor som ökar kunskapen inom bad, pool och spa.

Vår vision är att göra ett modernt badsverige möjligt. Vi ska vara en bransch som främjar och stödjer utveckling av både teknik och människor. Genom att stå kunden nära och förstå och förekomma behov, skapas mervärde.

Syftet är att öka kvaliteten och kompetensen, att representera våra intressenter och vara en aktiv partner för alla som är intresserade av badfrågor.

För mer information se http://www.svenskabadbranschen.se/

SBB-certifierade för leverans till den privata poolmarknaden

Behöriga för våtrumsarbeten

Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt.
Företag som följer BBV använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

För mer information se http://www.bkr.se/vem-ar-behorig.aspx