Tillsammans bygger vi förstklassig livskvalitet
 
 

BYGG OCH ENTREPRENAD

 
Bygg och entreprenad.jpg
 

Allt börjar med en dröm

Berätta för oss vad du ser framför dig, så sätter vi ihop ett drömteam som hjälper dig hela vägen dit. Baserat på dina önskemål och behov väljer vi ut de underleverantörer som krävs och som är mest lämpade för ditt projekt. Genom åren har vi utvecklat ett nätverk där vi identifierat partners med stort yrkeskunnande, hög ambitionsnivå och som vi har goda erfarenheter av att samarbeta med.

På så vis blir vi på DAPE din totalentreprenör och partner som tar ansvar för att arkitekter, markläggare, målare, VVS-installatörer, elektriker mm arbetar mot samma mål. Så att alla får bästa tänkbara förutsättningar att bidra med erfarenheter och kompetens för projektets bästa. Det minimerar riskerna för fel eller missförstånd och säkrar att processen blir så problemfri som möjligt. Alla lyckade byggprojekt är resultatet av en tydlig vision, väl fungerande samarbeten och ett tydligt ledarskap.

 
 
Totalansvar partner bygg.jpg
 

Totalansvar - Vi är din partner

Du har ett arbete att sköta och ett liv att leva, att leda och organisera ett större byggprojekt vid sidan om är inget vi rekommenderar. Det är ett fulltidsjobb som kräver kompetens, erfarenhet och stora mängder tid. Vi tar därför oftast ansvaret som totalentreprenör, vilket gör att du kan koppla av och låta oss ordna allt från bygglovshandlingar, konstruktionsritningar, besiktningar och kompletta förfrågningsunderlag. Vi sköter det transparent och är din partner genom hela projektet. 

 
 
projektering dape.jpg
 

Projektering

I det första stadiet går vi igenom dina idéer, tankar och alla andra relevanta förutsättningar som påverkar bygget. Det är din vision som är avgörande och vi leder därefter projekteringsarbetet med arkitekter, konstruktörer och sakkunniga inom olika specialområden. Målet med det här momentet är att eliminera negativa överraskningar senare. Alla vinner på en strukturerad arbetsprocess där alla är involverade från början, det är ett säkert sätt att undvika missförstånd, förseningar och ökade kostnader.